Offense

Initiation Cut and Continuation

BHS_Ulti

Flick Force Disc Centered  

Offense

Handler Cuts

DairySniper31

Shows the Handler movement and cuts to move the disc and swing the disc.  

Offense

Side Stack v2

patrzy

Główna zaleta side- stacka to wykorzystanie izolacji pojedynczego cuttera na całej długości boiska. Wykorzystujemy zarówno możliwość dalekich hacków, jak i cuttów in w stronę handlera. Kilka ogólnych informacji dotyczących side stack'a. 1. Stack nie musi być linią, możemy stać w małej grupce koło siebie. 2. Side stack powinien być ustawiony bliżej handlerów niż klasyczny stack wertykalny, najlepiej około 4-5 m od handlera z dyskiem. 3. Side stack powinien być ustawiony blisko linii bocznej, około 2-3 m. Jeżeli dysk znajduje się po przeciwnej stronie boiska, stack powinien przesunąć się trochę bliżej środka boiska. 4. Kolejność wybiegania ze stacka ustalana jest numerkami, a nie kto stoi pierwszy/ostatni w stacku.  

Offense

Horizontal Flow

dooglesports

Ideal Flow  

Other

Triangle

hs-coach

Describe the play  

Defense

Diamond Zone Cup

ZigZagUltimate

Describe the play  

Defense

Name this play

dooglesports

Basic brick mark opening with failed diamond cuts and handler swinging the disc break side. Force Flick. After break side dump throw, what's next? Who has priority? Where should each player be looking/thinking about?  

Defense

hucking drill

ChristianT

Describe the play  

Defense

Switching to the stack

ChristianT

Describe the play  

Drills

twin stack - lead pass

TheLiamR

r1 joins back of stack. r2 cuts diagonally out of stack to receive disc from b2 and the drill repeats from the other side.  

Defense

Hucking from pick up handler

ChristianT

Describe the play  

Defense

Switching - Ho stack

ChristianT

Describe the play